Włodzimierz (ur. 28 maja 1909 r.) i Danuta (ur. 28 maja 1928 r.) Bazarnikowie urodzili się we Lwowie, w którym mieszkali w okresie II wojny światowej. Ukrywali pięć osób pochodzenia żydowskiego w tym Marie Shun (z d. Friedman) wraz z córką Malwiną.

Włodzimierz i Danuta Bazarnikowie otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1993 r.