Władysław Bartosik urodził się 1 marca 1903 r. Syn Piotra. W czasie II wojny światowej mieszkał w Łodzi. Pracował, jako monter telefoniczny. Dostarczał żywność i potrzebne towary mieszkańcom łódzkiego getta.