Władysław Augulewicz w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Pracował w zakładzie wychowawczym „Nasz Dom”, w którym ukrywano dzieci żydowskie.