Władysław Andrzejczak w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Angażował się w działania mające na celu pomoc Żydom.