Witold Bieńkowski (ps. Wencki) urodził się w 1907 r. Syn Grzegorza i Emilii (z d. Bzowska). W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Z ramienia Frontu Odrodzenia Polski był współorganizatorem Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, a następnie Rady Pomocy Żydom. Witold Bieńkowski zmarł w 1965 r. w Warszawie.