Witold Bayer urodził się 9 października 1906 r. w Warszawie w której mieszkała w okresie II wojny światowej. Syn Edgara i Adeli (z d. Bober). W swoim mieszkaniu ukrywał nauczycielkę z Łodzi pochodzenia żydowskiego oraz udzielał pomocy materialnej Goldce Goldfarbowi, Gamszejowi Abramowi Wielikowskiemu i Abrahamowi Mordce Wgnerowi. Zmarł 31 maja 1992 r. w Warszawie.