Wacław Baduński w czasie II wojny światowej mieszkał w Wieruszowie (woj. łódzkie). Mąż Stanisławy. Wraz z żoną pomagał Żydom, m.in. 5-osobowej rodzinie Liber. Jedna z córek Liberów po wojnie wyemigrowała do Szwecji i utrzymywała kontakt z Baduńskimi.