Wacław i Felicja Bebak w czasie II wojny światowej mieszkali w Warszawie. W swoim mieszkaniu ukrywali dziewczynkę pochodzenia żydowskiego Ilonę Geva (z d. Jankielewicz).

Wacław i Felicja Bebak otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1998 r.