Pani Danuta Raczyńska urodzona 27 lutego 1940 r. opowiada jak jej rodzice – Kazimiera i Władysław Wojciechowscy – w czasie wojny zaangażowali się w pomoc Żydom. Podczas okupacji niemieckiej rodzina mieszkała w Otwocku, gdzie w wielkiej tajemnicy ukrywano trzy osoby pochodzenia żydowskiego – kobietę z dwójką małych dzieci.

ZDJĘCIA

  • Danuta Raczyńska

    Danuta Raczyńska