Podczas okupacji niemieckiej rodzina Olpińskich mieszkała w Świdrze koło Warszawy. Obecnie jest to jedna z dzielnic Otwocka.

Pani Ewa Zaremba z d. Olpińska wspomina, jak żyło się jej rodzicom i dziadkom w czasie II wojny światowej oraz opowiada o heroicznych czynach pomocy Żydom. Jedną z uratowanych z warszawskiego getta była żydowska znajoma Olpińskich – Romana.

ZDJĘCIA

  • Ewa Zaremba

    Ewa Zaremba