Stanisław Błażowski opowiedział jak w Czaszynie Żyd Szwarc ukrywał się u Władysława Torby. Mężczyzna przeżył wojnę i powrócił do Sanoka – swojego rodzinnego miasta. Natomiast w Lesku – doktor Lisikiewicz ukrywał żydowską kobietę, z którą już po wojnie się ożenił.

Także rodzina Stanisława Błażowskiego angażowała się w pomoc Żydom. Z getta w Zasławiu Żyd Aaron Sznajder – znajomy rodziny – przyprowadził swoją bratową i jej córkę. Kobiety przez kilka miesięcy ukrywały się na strychu. Później razem z Aaronem przedostały się na Węgry.

Tadeusz Strzelecki opowiedział o rodzinie Hanusów, mieszkającej na skraju lasu. Hanus był gajowym. Ukrywał dwóch Żydów. Jeden z nich został zamordowany w tej kryjówce, drugiemu udało się uciec do Józefa Balowskiego, jednak i tam przyszli po niego gestapowcy. Mężczyzna odebrał sobie życie, a Balowscy zostali wywiezieni do Krakowa.

ZDJĘCIA

  • Tadeusz Strzelecki, Stanisław Błażowski

    Tadeusz Strzelecki, Stanisław Błażowski

  • Stanisław Błażowski

    Stanisław Błażowski

  • Stanisław Błażowski z rodzeństwem

    Stanisław Błażowski z rodzeństwem