Tomasz (ur. 12 grudnia 1909 r.) i Maria (ur. 28 stycznia 1904 r.) Biel w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Wojakowa (woj. małopolskie). Ukrywali w swoim domu dwie osoby pochodzenia żydowskiego – Mosze Riegelhaupt (znanego później jako Rygiel) oraz jego syna Zygmunta. Przez dwa miesiące na przełomie 1942-1943 r. ukrywali ich w specjalnej kryjówce. Na wiosnę Żydzi przenieśli się do lasu i co jakiś czas przychodzili do domu Bielów po żywność i schronienie w domu na okres dwa lub trzech dni.

Tomasz i Maria Biel otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1991 r.