Stefania Beyer w czasie II wojny światowej mieszkała razem z synem Williamem i jego żoną Jadwigą (z d. Zawadzka) w Warszawie. W swoim mieszkaniu dzielili się żywnością z osobami pochodzenia żydowskiego, Jerzym Krzywickim i Ireną Krzywicką oraz panią Kachanową.