Stefania Bartczak (z d. Krzewińska) urodziła się 19 grudnia 1911 r. W czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie, następnie w Michalinie, a od 1944 r., w miejscowości Chojnów -Pilawa (obecnie Pilawa). Matka Elżbiety. Ukrywała i opiekowała się żydowską dziewczynką (Izabela Lewi), dla której zorganizowała również fałszywe dokumenty. Pod swój dach przygarnęła również kilkuletniego żydowskiego chłopca (Józef Rosenbadem), uciekiniera z warszawskiego getta.

Stefania Bartczak otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1998 r.