Stefania Baron w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Matka Józefa. Razem z synem ukrywała i pomagała Żydówce, żonie Feliksa Heinbergera.