Stanisława Męcińska mieszkała we wsi Ulanów (powiat niski). W czasie okupacji udzielała pomocy Żydom, za co została rozstrzelana przez funkcjonariuszy SS i żandarmerię niemiecką latem 1941 r.* w Jarosławiu.

Bibliografia:

  1. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014.
  2. [Strona internetowa:] http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/art/6108809,obchody-dnia-pamieci-ofiar-holocaustu-w-rzeszowie,id,t.html, dostęp: 04.04.2016 r.
  3. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 04.04.2016 r.

Uwagi:

* Według informacji podanych na stronie www.straty.pl (dostęp: 04.04.2016 r.) egzekucji dokonano w roku 1944.