Stanisława Bartusik w czasie II wojny światowej mieszkała w Rzeszowie (woj. podkarpackie). Matka Janiny (po mężu Gruca). Zaopatrzyła w żywność Żyda, który uciekł z rzeszowskiego getta.