Sara Blam (Helena Kurek) urodziła się 31 stycznia 1915 r. W czasie II wojny światowej mieszkała w Borysławiu (Ukraina). Ukrywała osoby pochodzenia żydowskiego: rodzinę Rajnerów, Mosze Blama i Izydora Majera. Po wojnie Sara wyszła za mąż za jednego z ukrywanych – Mosze Blama, z którym w 1948 r. wyjechała do Izraela. Sara zmarła 23 lipca 1995 r.

Sara Blam otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1964 r.