Roman Barszcz w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Boże (woj. mazowieckie). Brat Stanisławy Barszcz-Czarneckiej. Razem z siostra był zaangażowany w pomoc trojgu żydowskim dzieciom z Grabowa, które ukryły się pod lasem.