Władysław Bieńka urodził się 09.01.1920 r. w Lasocinie. Od początku 1941 r. działał w strukturach Armii Krajowej przyjmując pseudonim „Głaz.” Jego rodzinną wieś zamieszkiwało ok. 11 rodzin pochodzenia żydowskiego. Władysław opowiada o losach kilku Żydów, którzy ukrywali się w zagajniku oraz o tym jakie konsekwencje czekały Polaków, którzy odważyli się nieść im pomoc.

ZDJĘCIA

  • Władysław Bieńka

    Władysław Bieńka