Radość z pomyślnie przeprowadzonej akcji ucieczki z getta Sali Rubinowicz i Elsy Schwarzman nie trwała długo. Ktoś doniósł, że poszukiwane Żydówki ukrywają się u Anny i Wincentego Buzowiczów mieszkających w Kozienicach. 10 grudnia 1942 r. w drzwiach ich domu stanęli niemieccy żandarmi. Małżonkowie zostali aresztowani i przewiezieni do więzienia w Radomiu. Niespełna cztery miesiące później, 3 kwietnia 1943 r. Sondergericht – Sąd Specjalny w Radomiu – skazał ich na śmierć. Taki sam wyrok dotyczył Rubinowicz i Schwarzman. Wyrok wykonano 17 sierpnia 1943 roku. Anna miała wówczas 27 lat, Wincenty zaś 31.