Pani Biesiecka za ukrywanie żydowskich dzieci została powieszona przez Niemców w 1943 r. we Lwowie.

 

Bibliografia:

  1. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
  2. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  3. [Strona internetowa:] www.felsztyn.tripod.com, dostęp: 03.02.2015 r., [German Invasion of Poland during WW2: Female and Young Victims ], [Biesiecka].