Pani Bajewska w czasie II wojny światowej mieszkała w Wilnie. Ukrywała 7 Żydówek.