Pan Grzeszczyk prowadził gospodarstwo rolne we wsi Zajączków k. Ciepielowa. W czasie okupacji pomagał Żydom. Na przełomie 1942/1943 został zamordowany wraz z innymi mieszkańcami wsi. Byli wśród nich Lelunek i Rutkowski. Najprawdopodobniej zostali spaleni w swoich domostwach. Imiona panów: Grzeszczyka, Lelunka i Rutkowskiego pozostały nieznane.

Bibliografia:

  1. FLV, list od Mirosławy Łojek, [brak daty].
  2. FLV, lista zamordowanych z powiatu lipskiego.
  3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  5. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  6. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  7. [Strona internetowa:] http://www.zyciepowisla.pl/download/przerwane-sasiedztwo/przerwane-sasiedztwo-publikacja.pdf, dostęp: 21.04.2015 r.