Pan Bil ukrywał w swoim domu Żydówkę Reginę Kempińską (z d. Riegelhaupt) oraz jej córkę Annę.