Pan Bielecki podczas II wojny światowej mieszkał we wsi Dębsko-Dosinek (woj. wielkopolskie). Ukrywał w domu swoich gospodarzy dwie dziewczynki o pochodzeniu żydowskim.