Pan Bartlakowski w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Pracował jako administrator budynku przy ul. Siemiradzkiego 7. Był zaangażowany w pomoc Żydówce Stenii Zawadzkiej (Zagórskiej), która ukrywała się u Tamary Polak ( z d. Badmajeff) zamieszkałej w tym budynku.