Mieczysław Piech w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Olchawa (pow. bocheński). W czasie niemieckiej okupacji ukrywał Żydów, za co został aresztowany przez gestapo w listopadzie 1941 r. w Krakowie. Osadzono go w więzieniu na Montelupich, skąd 6 listopada 1941 r. wywieziono go do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginął 14 października 1942 r.