Historia ukrywania żydowskiej rodziny Finkelsztein. We wsi Konopki Błonie k. Radziłowa pomagali im: Bolesław Rogowski z żoną Kazimierą i krewnym Henrykiem Rogowskim, Ludwik Mikucki, Bolesław Zawadzki, Ksawery Klimaszewski oraz ks. Aleksander Dołęgowski. O szczegółach tych wydarzeń opowiada Jadwiga Mieczkowska, córka Bolesława i Kazimiery Rogowskich.