Michał Dywan mieszkał we wsi Stróże (gmina Grybów). Ukrywał Żyda Chaima Kanta, za co został rozstrzelany 23 listopada 1942 r. Ciało Michała zostało pochowane na cmentarzu w Stróżach.

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/2035.
  2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  3. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014.
  4. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  6. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 17.11.2014 r., [Dywan Michał].