Maria Bitschanowa w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Kadłubiska (obecnie Ukraina). Ukrywała żydowską rodzinę – lekarza Chaima Weissa, jego żonę Rywkę oraz córkę Hadassa Esterę (po mężu Natan).

Maria Bitschanowa otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1991 r.