Maria Bieńkowska udzielała pomocy i schronienia ludności żydowskiej.