Maria Bardzińska (z d. Jurczak) w czasie II wojny światowej mieszkała w Białymstoku (woj. podlaskie). Dostarczała do getta żywność dzieciom żydowskim.