Maria Bałabaj (z d. Kodzis) urodziła się w 1928 r. Córka Bolesława i Tekli. W czasie II wojny światowej mieszkała w Wasilankach (Litwa). Ukrywała przez około rok Żydówkę Fanie Selbst-Fuks.

Maria Bałabaj otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1989 r.