Maria Armatys mieszkała w Krakowie. W czasie II wojny światowej kobieta zaangażował się w pomoc ludności żydowskiej. W swoim mieszkaniu przy ul. Starowiślnej przez dłuży czas ukrywała dr Juliana Aleksandrowicza wraz z żoną Marią i synem Jerzym. Ponadto podobnej z wieku i wyglądu Aleksandrowiczowej przekazała swoje dokumenty tożsamości.  Jej pomocy i opieki doznali także Marcjanna Zachacz, Anna Rawicz oraz Tadeusz Schmidt. Rodzina Aleksandrowiczów dzięki wsparciu wielu osób m.in. Andrzeja i Wincentyny Stopków, rodziny Adamskich z Wieliczki czy Ludwika Żurowskiego zdołała przetrwać ciężki okres okupacji. Po wojnie dr Julian Aleksandrowicz przez szereg lat był kierownikiem Kliniki Hematologicznej Akademii Medycznej w Krakowie.

Instytut Yad Vashem uhonorował bohaterskie działania Marii Armatys w czasie wojny przyznając jej 18 kwietnia 1982 r. tytuł „Sprawiedliwy wśród Nardów Świata”.