Ludwik Bira w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Sielec (woj. podkarpackie). Ojciec Ireny. Był zaangażowany w pomoc Żydom.