Ludwik Berger ps. ‘Goliat’ urodził się 13 stycznia 1911 r. w Zakopanem. Syn Adolfa i Michaliny (z d. Solecka). Mąż Ireny (z d. Rogowska), ojciec Marka. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. W kamienicy w której mieszkała ukrywał osoby pochodzenia żydowskiego oraz dostarczał broń do getta warszawskiego. Ludwik Berger zmarł 22 listopada 1943 r. w Warszawie.