Krystyna Cecylia (z d. Hoherman, ur. 22 października 1900 r., zm. 25 października 1975 r.) i Wincenty Jabłońscy z dziećmi Zofią (po mężu Berej), Zdzisławem i Stanisławem (ur. 22 września 1927 r,, zm. 18 czerwca 1992 r.) w czasie II wojny światowej mieszkali w miejscowości Niwka (obecnie dzielnica Sosnowca, woj małopolskie). Cała rodzina Jabłońskich ukrywała osoby pochodzenia żydowskiego o nazwiskach Lipner, Adir, Cukierman i Zilberman.

Krystyna, Wincenty, Zdzisław, Stanisław i Zofia otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1987 r.