Konstanty Dobrogowski mieszkał z rodziną we wsi Łempice (powiat siemiatycki). W swym gospodarstwie ukrywał dwóch Żydów. Pomagał mu syn Stanisław.

7 marca 1943 r. do domu Dobrogowskich przyjechali żandarmi niemieccy. Pochwycili ukrywanych Żydów i na miejscu ich rozstrzelali. Konstantego i jego syna zabrano do Rudki, gdzie byli przetrzymywani przez dwa dni. Następnie obu Dobrogowskich przetransportowano do siedziby gestapo w Bielsku Podlaskim. Po upływie tygodnia, 24 kwietnia 1943 r., Konstantego i Stanisława przewieziono do obozu w Stutthofie. Tam ponieśli śmierć*.

 

Bibliografia:

  1. FLV, List od Leona Sopka, Białystok, 16.01.2014 r.
  2. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014.
  3. Romaniuk, Rudka. Dzieje miejscowości, majątku i parafii do 1944 roku, Rudka 2012.
  4. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] straty.pl, dostęp:14.04.2015 r., [Dobrogowski Konstanty, Dobrogowski Stanisław].

 

uwagi:

* Według Rejestru faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej (Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014, s. 364) Stanisław zginął 07.05.1943 r.,  data śmierci Konstantego nie została ustalona. Z kolei Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo łomżyńskie, Warszawa [brak roku i strony] podaje, że Konstanty i Stanisław zostali rozstrzelani z Żydami w 1944 r., a ich ciała zakopano w miejscu egzekucji.