Kazimierz Bednarski w czasie II wojny światowej mieszkał w Krakowie. Dostarczał żywność osobom narodowości żydowskiej do krakowskiego getta.