Kazimierz Baniak w czasie II wojny światowej mieszkał w Radzikowie (woj. mazowieckie). Ukrywał przez dłuższy czas 14-letniego Żyda Józefa Zarzyckiego, uciekiniera z getta warszawskiego.