Karolina Augustyn (Cichońska) w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Łosie (woj. małopolskie). Od lutego do kwietnia 1944 r. ukrywała w domu dwóch Żydów – Grossera z Łosia i Dawida Mendla z Ropy.