Józefa Bizior-Horysławska w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Bukaczowce (obecnie Ukraina). Ukrywała Żydówkę Zofię Kohn (z d. Breuer) oraz jej córkę Irenę.

Józefa Bizior-Horysławska otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1987 r.