Józef i Rozalia (z d. Martyniuk) Beck w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Turka (Ukraina). Rodzice siedmiorga dzieci. Przez okres dwóch tygodni, na terenie swojego gospodarstwa ukrywali osoby pochodzenia żydowskiego małżeństwo Juliana i Salci Milbauer wraz z córką Rózia oraz Minę Bloufeld wraz z córką Lusią. Dostarczali również żywność lekarzom Niderowi i Milbaorowi.