Józef Bem w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Jakubowce (Ukraina). W swoim domu ukrywał osoby pochodzenia żydowskiego.