Józef Barczyński urodził się 4 grudnia 1900 r. W czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Wereszyca (obecnie Ukraina). Był zaangażowany w pomoc żydowskiej rodzinie Frimów z Przemyśla (woj. podkarpackie).

Józef Barczyński otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1993 r.