Józef Baloski razem z żoną w czasie II wojny światowej mieszkał w Zagórzu (woj. podkarpackie). Państwo Baloskowie pomagali ukrywać się żydowskiej rodzinie Rott.