– Tu masz ubrania do cywila, żeby cię nikt nie rozpoznał, a teraz słuchaj uważnie, co masz teraz robić – wyjaśniał Eliaszowi Jakubowiczowi Johann Bryś, przedstawiając mu plan jego ucieczki z obozu. Przez kilka następnych dni Bryś ukrywał Żyda u siebie. Jakubowicz nie był jedynym więźniem obozu czy mieszkańcem getta w Sosnowcu, któremu Bryś zdołał pomóc. Niejednokrotnie umożliwiał Żydom przedostanie się do Węgier. Wspierała go w tym Rózia Jurkowska. W 1944 roku na ich trop wpadło gestapo. Niemcy wywieźli ich do Auschwitz. Johann zginął w obozie, Jurkowskiej udało się przeżyć.