Joanna Abucewicz mieszkała wraz z mężem Wincentym i córką Reginą w Trokach (obecnie Litwa). Gdy w 1941 r. wzmożyły się prześladowania ludności żydowskiej, kobieta będąc w zaawansowanej ciąży pomagała żywnościowo rodzinie żydowskich aptekarzy- Bonimowiczów. Cała ta rodzina została później zabrana przez Niemców i zginęła w Ponarach. Prawdopodobnie tylko najmłodszy syn Bonimowiczów zdołał ocaleć.