Jerzy i Helena (z d. Kicińska) Arwanitti w czasie II wojny światowej mieszkali w Warszawie. Ukrywali w swoim mieszkaniu Żydówkę Rinę Karwasser i jej matkę, którą znali jeszcze sprzed wojny. Schronienie u nich znaleźli także Leopold Popper z synem, którym udało się uciec z getta warszawskiego.

Jerzy i Helena Arwanitti otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1968 r.

Jerzy Arwanitti zmarł 13 czerwca 1975 r.